Clubgeschiedenis

/ 1988 /

Olympia zag het daglicht in 1988, na de 10de Sneppelaarcross. De initiatiefnemers van toen kennen we maar al te goed : Jos Van Den Bossche, Gerda De Ridder, Willy De Donder en Jan Van Den Bossche (inderdaad, broer van ...).

Van een piste of een clubhuis was in het begin geen sprake. De trainingen gebeurden eerst op het onverlichte grasplein aan het zwembad. Een jaar later werd er verhuisd naar het voetbalpleintje van de Technische school. Toen al een hele vooruitgang!

/ 1990 /

In februari 1990 werd het allemaal wat officiƫler. Er werd een vzw opgericht en we sloten aan bij de VAL (Vlaamse Atletiek Liga). Op die manier konden onze wedstrijdlopers een nummer krijgen en deelnemen aan de officiƫle crossen. Tegelijkertijd werd het bestuur flink uitgebreid.

/ 1999 /

Een belangrijke mijlpaal voor onze club was zeker de deelname aan het provinciaal kampioenschap voor de jeugd in Machelen. Fier als een gieter konden we met 3 medailles naar huis gaan. Om daarna wat serieuzer te kunnen trainen, maakten we regelmatig gebruik van de terreinen van Kapelle-op-den-Bos, Meise en Boom. Zo behielpen we ons tot op 1 september 1999. Brouwerij Palm richtte toen de Palmvelden op en er werd een 250-meter piste gelegd die wij vanaf dan konden huren en gebruiken.

/ Nu /

Tot op vandaag trainen we nog steeds op dezelfde locatie, al is de naam ondertussen gewijzigd in 'Buitensportvelden Schaselberg'. Midden 2017 kregen we na heel veel jaren wachten en hopen eindelijk een fonkelnieuwe 400m-piste. Wat zijn we blij !

We zijn geen topclub met dure trainers of een professionele infrastructuur, maar een levendig clubje waar iedereen welkom is. En niet alleen om te lopen! Naast onze sportieve activiteiten hebben we altijd een goed gevulde kalender. Denk hierbij bvb aan de nieuwjaarsreceptie, het clubfeest, het stageweekend voor de wedstrijdlopers, onze Natuurloop, de barbecue, enzovoort !

Tenslotte kunnen we jullie nog melden dat ons ledenaantal al een aantal jaren rond de 200 schommelt. Hoeft het gezegd dat we nog lang op dit elan willen doorgaan ?